Vi er å treffe i sentrum

Alt om støtteordninger, ny brosjyre for 2019

Vi har prøvd å lage en informativ brosjyre, med nyttig info om hvor man skal søke om midler, og hvor dere finner skjemaer ol. Håper dette kan hjelpe dere rundt i våre 88 klubber. Denne gjelder for 2019.

Trykk her for å lese brosjyren

 

 

Fristen for å søke LAM-midler var 15 september!

Husk at, som vanlig, fristen for å søke LAM-midler, er 15 september!

TRYKK HER FOR SØKNADSSKJEMA LAM-18

Les deg opp om LAM milder

Summen til Sarpsborgs klubber og lag. 

 Nå er det klart hvor mye penger hver kommune får i LAM-ordningen. LAM står for Lokale AktivitetsMidler, og er en direkte kontantinnsprøyting til hvert av idrettslagene. Alt er et resultat av overskuddet i Norsk tipping.

Oversikten fra NIF viser at lagene i Sarpsborg kommune vil bli tildelt

3.921 003,- i 2018. Det er idrettsrådene i hver kommune som står for gjennomføringen av fordelingen av disse midlene. Antallet er basert på at det bor 9562 sarpinger i alderen 6-19 år

 

 

En stor ressurs i vårt styre er borte.

Vårt styremedlem Cato Falkensten gikk plutselig bort 7. juli, kun 52 år gammel. En stor ressurs innen Sarpsborgidretten er borte.
Cato har vært i idrettsrådets styre siden 2013. Han har vært aktiv innen flere idretter, og spesielt fotball og ishockey. I mange år har han også hatt verv innen ishockey og kunstløp, samt vært styreleder i Turn & IL National.
Varamedlem Henrik Biørnstad overtar som styremedlem fram til første årsmøte.

LEDERMØTE 22 okt. i Sandbakkenhallen.

LEDERMØTE høsten 2018, ble gjennomført 22.okt i nybygde Sandbakkenhallen. ca 25 klubber dukket opp, og hørte om følgende:

1. Marit Sørensen: Hvordan Skjeberg Turn trives, og om det å drive klubben nå i ny hall.

2. Daglig leder i Olympiatoppen Øst, Erling Strand, informerte om etableringen av avdelingen.

3. Kjell Einar Andersen informerte, og det ble diskutert rundt prioriteringer rundt året spillemiddelsøknader, og også anleggplanen for 2018-2021.

Videre var det generell info fra Ole-Henrik Andersen, om tilskuddsordninger og annet. Til slutt var det en befaring rundt i den flotte nye hallen

Trykk her for sakslisten

 

Spørsmål til Idrettsrådet?

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Derfor bør ditt idrettslag prøve Smart Idrettsmat:

 • Rabatterte produkter
 • Enkel bestilling
 • Gratis rådgivning
 • Smarte oppskrifter
 • Direkte levering
 • Gratis utlån av kjøleskap

Gå inn på idrettsforbundets side om Smart Idrettsmat

Pål Tønnesen er styreleder

Leder for Sarpsborg Idrettsråd er Pål Tønnesen, fra Skjeberg Sport. Vi ønsker Pål lykke til med det svært viktige arbeidet med å jobbe for Sarpsborgsidrettens 17000 medlemmer, og gledelig nok gikk Pål på en ny 2-årsperiode nå på årsmøtet 2018!

 

Borg Cricketlag stiftet!

Nå har vi en Cricket-klubb i Sarpsborg!  Cricket er en idrett, som er i stor vekst, og i Oslo spilles det full serie i 4 divisjoner! Nå er det feks flyktninger fra Afghanistan og Syria som er i full gang med treninger i Dumpa, og i Sarpsborghallen. Vi håper at det skal bli Dumpa som blir fast Cricketbane, i det vi håper blir Sarpsborg Idrettspark og aktivitetspark

Godt møte om kunstgress 6 mars!

 Samarbeidsmøte mellom fotballklubbene i Sarpsborg

Dato: Onsdag 6 mars 

Tema: Utfordringene rundt kunstgress

Program:

 • 18.30: Velkommen og kort innledning av SIR.
 • 2 min fra hver klubb, om sine planer rundt sitt anlegg
 • ØFK v/Øyvind Strøm har en kort innledning om sine tanker om emnet
 • Anleggsansvarlig for NFF, Geirfinn Kvalheim holdt et innlegg om hvilke krav som settes til kunstgress, og også klar til å svare på event. spm. fra klubbene.
 • Servering av pizza 
 • Tid til at klubbene får god tid til å snakke sammen
 • SIR informerer om søknadsfrister osv.

samarbeidsmøte for klubber som er leietager i kommunale haller 7 mars

Dato: Torsdag 7 mars 

Tema: Hvordan er det å være bruker og leietaker  i idrettshall?

Program:

 • 18.30: Velkommen og kort innledning av SIR.
 • Hvilke klubber er her?
 • Tema som gjennomgås:
 • Bestilling/avbestilling/utleiekalenderen/søknadsfrister?
 • Åpningstider/låsing/tilsyn?
 • Treningstidsfordeling/priser?
 • Kioskdrift?

Servering av pizza

 • Tid til at klubbene snakker sammen, bli kjent med andre klubber.
 • SIR informerer om søknadsfrister osv.

SARPSBORGGALLAEN 2019

 

SARPSBORG-GALLAEN 2019 ble en suksess! Med nesten 500 festkledde i salen.

Topp artister, mange spennende priser, herlig husband,og idrettslig opptreden av bryter Per Anders Kure fra Turn&Il National og HIp Hop-danser Nadja Buric fra Sarpsborg Danseklubb .

Gallaen ble ledet trygt gjennom av Ida Marie Vatn fra TV2, sarping fra Hafslundsøya.

Årets idrettsstipend ble delt mellom Per Anders Kure fra Brytegruppa i National, og Anniken Sælid, karateutøver fra Sentrum Kampsport.

Begge fikk 10000,- hver til sin videre satsing.

Æresprisen gikk til Øivind Skjelle fra Tune IL og Sarpsborg 08, for sin utrettellige innsats for samarbeid, og store innsats på anleggsiden både i Tune IL, og de siste årene på Sarpsborg stadion.

Dere kan se hele gallaen på sa.no. Ligger som video.

Idrettsrådet er nå godt igang med å opprette en Sarpsborg Aktivitetspark, i området rundt stadion. Både i Dumpa, ved skateparken, og på kunstisflaten, håper vi å kunne skape aktivitet, og møteplasser for Sarpsborgs befolkning.

Plasseringen er unik, rett ved skoler, barnehager og bare noen få hundre meter fra byens torg.

Det lages i disse dager en joggeløype, som lysløypegjengen hjelper oss med. Der blir det merket løyper, ganske likt som det vi ser i Kulåsparken. Og  Volleyballbane, som også kan brukes til fotballtennis. (Senkbart nett), er også ferdig Så har vi fått anlagt Østfolds første Cricketbane.

Krakker er allerede blitt plassert ut.

Tildeling av haller og gymsaler for 2018/19.

Her er info, angående den endelige tildelingen av haller/gymsaler og basseng. Dette er fra utleiekonoret:

Det vises til søknad om fast treningstid for sesongen 2018-19, hvor endelig treningstid er publisert på kommunens hjemmeside. Det er flere som ikke har levert tilbakemeldingsskjema og vi sender derfor en påminnelse nå på dette.

NB!! Vedlagt følger link til tilbakemeldingsskjema som MÅ fylles ut og returneres, hvis ikke dette er oss i hende senest 28.5-18 kl 12.00 anser vi tildelt treningstid som frigjort.

http://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/idrettsanlegg/sesongleie-av-idrettsanlegg2/

 Event spm, kontakt Utleiekontoret ved Servicekontoret

 Enhet kommunikasjon og service

Sarpsborg kommune

www.sarpsborg.com

 

Inkludering i idrettslag

Vi er jo deltager i NIF sitt prosjekt som kalles "Inkludering i idrettslag". Her er søknadsskjemaene som dere skal bruke, ang. støtte til tiltak for å inkludere innvandrerungdom, og andre unge som faller utenfor Sarpsborgidretten. Håper klubber og lag tar initiativ til gode prosjekter.

Søknadsskjema 2018 for prosjekter opp til 25000,-

Søknadsskjema 2018 for prosjekter over 25000,-

 

Positivt årsmøte 2018 trygt gjennomført

Årsmøte ons. 27 mars 2019 kl.18.00

Årsmøte 2019

Velkommen til ÅRSMØTE 2019 for Sarpsborg Idrettsråd:

Onsdag 27 mars kl.18.00

Vi møtes i bystyresalen på Sarpsborg rådhus.

Sett av datoen, sånn at flest mulig klubber kan delta på møtet.

TRYKK HER FOR INNKALLINGEN

Her er alle årsmøtepapirene

 

 

Momskompensasjon? Hva fikk min klubb?

Nå har oversikten kommet, på hva alle klubber vil få av momskompensasjon.

Gå inn på saken, finn din klubb på oversikten i bunn av artikkelen

Her er saken om momskompensasjon fra NIF

 

Tilskudd til medlems-og treningsavgift 2019

Husk ordningen, rundt den millionen som bystyret bevilget til medlems-og treningsavgift.

Alle klubber, lag og foreninger kan søke. Maks-sum pr. medlem er 3000,-

Lenke til aktuell side på sarpsborg.com

Utleiekalenderen 2018/2019 ?

Her er lenken til utleiekalenderen!

Trykk på linken, for å få en fullstendig oversikt over tildelt treningstid.

Husk at det også er mulig å søke på enkelt-timer som eventuelt er ledig

Samordnet registrering har frist 30 april.

Frist for samordnet registrering 2019 er 30 april. Viktig info!

Husk at alle klubber skal ha levert inn tall til samordnet registrering. Og fristen er nå 30 april.

Dette gjør dere på klubbadmin.no

Medlemslister, kontaktinfo, og annen info, er grunlaget, når vi skal fordele ut midler utover 2019.

Les deg opp på linken over

Tilskuddsordninger for idrettslag Fristen er 1.april

Husk at fristen for å søke midler fra kommunen, er 1.april!

Viktig at klubben allerede nå, har medlemslister klare. Og at klubbstyre går bredt ut i klubben, og ser om det kan være prosjekter det kan søkes midler. Gå inn på lenken under, og les deg opp.

PS! Ang å kunne søke om støtte til kurs: Du kan søke om kurs gjennomført fra 1.4.17! Dette er innunder ordningen som heter: Tilskudd til mindre aktiviteter i regi av lag og foreninger

PS! Ang medlemstøtte, sier ikke retningslinjene at de skal være bosatt i kommunen.Men skjemaet sier dette...

TRYKK HER FOR INFO OM ORDNINGEN!

https://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/#open-accor=tilskudd-til-rusforebyggende-arbeid

 

 

Kommunalt fond til idrettsanlegg

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi tilsagn om investeringstilskudd til bygg, anlegg, faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen. Foreninger og lag, med ideelle formål kan søke. Søknadsfrister er 31.03. og 30.09.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Tore Stensrud, tlf: 982 08 125, e-post:  eller Marit Pedersen, 406 20 722.

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.

Kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg

Idrettslag kan søke om kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg. Tilskudd gis til tiltak som fremmer utendørs fysisk aktivitet for barn og ungdom. Søknadsfrist er 31.3.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Tore Stensrud, tlf: 982 08 125 eller Marit Pedersen, 406 20 722

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.