Husk å søke på treningstid i haller innen 1 mars!

Denne teksten er nå sendt ut til alle idrettslag:

Nå har tiden kommet for å søke på sesongleie 2020-2021.

Dette er den eneste påminnelsen som kommer fra utleie@sarpsborg.com vedrørende søknadsfrist/tildeling.
Tildelingen vil KUN bli offentliggjort på våre hjemmesider www.sarpsborg.com/utleie

 Frister for årets tildeling finner dere på sarpsborg.com

LINK: http://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/idrettsanlegg/sesongleie-av-idrettsanlegg2/

 Tilbakemelding på tildelte timer skal også skje elektronisk, vi minner om at det ikke vil bli tildelt sesongleie om dette ikke er sendt inn.

 Søknadsfristen er satt til 1.mars

Alle søknader sendes inn via vårt elektroniske søknadsskjema.

Søknadsskjema finner du ved å besøke vår hjemmeside www.sarpsborg.com

Skjemaet heter: lokaler og anlegg – søknad om sesongleie 2020-2021

 

Alt om støtteordninger, brosjyre for 2020

Vi har prøvd å lage en informativ brosjyre, med nyttig info om hvor man skal søke om midler, og hvor dere finner skjemaer ol. Håper dette kan hjelpe dere rundt i våre 88 klubber. Denne gjelder for 2020.

Her kan du laste ned brosjyren for 2020

 

 

Vi har kontorer ved Sarpsborg stadion.

Velkommen!

BYFESTEN Sarpsborg 2020

Husk 27 juni 2020 ! Da skal idretten være med på, å fylle hele Kulås. Det viktigste er å sette av datoen!

Sarpsborggallaen 2020

SARPSBORGGALLAEN 2020 blir arrangert først i aug/september. Dette pga ombyggingen av Sarpsborg Scene. Vi gleder oss!

Godt besøkt LEDERMØTE 23 oktober-19

I går arrangerte Sarpsborg Idrettsråd høstens LEDERMØTE for alle klubber og lag i Sarpsborg. Der fikk vi informasjon fra Bente Kjenstad Jæger fra iSarpsborg, om hvordan byselskapet jobber, pluss at hun fortalte om det store som skal skje i byen vår, sommeren 2021, nemlig NM-veka. Et stort arrangement med forhåpentligvis 10-15000 besøkende, pluss at det skal arrangeres nesten 50 NM!! Videre informerte Robin Braaten , rådgiver fra kultur, om div nyttig info fra kommunen. Saker vi ellers tok opp var:
• Prioriteringer av årets spillemiddelsøknader
• Anleggsplanen 2020-2023.
• Diverse info!
- Tilskuddsordninger, viktige datoer
- Allidrettsdag i Sarpsborghallen, vinter
- Byfest i Kulås i juni.
- Sarpsborgidrettens kollektive forsikringsordning
- Nytt fra NIFs ting og Viken idrettskrets ved Eric Müller
- "Den store idrettshelga" 25-27 okt
- "Møteplass Dumpa" Åpning 2 nov kl 11.30.

NB! Imponerende at nesten 50 idrettsledere deltok på møtet i den nye flotte ADM.bygget til Sarpsborg 08. 🙂

POLITIKERDEBATT OM IDRETT OG FRILUFTSLIV

Mandag 2 sept:  Åpent folkemøte og politikerdebatt

Idrettens framtid i Sarpsborg

Mandag 9. september 2019 er det kommunevalg i Sarpsborg.Til oss kommer partitoppene i Sarpsborg – og kjente idrettsledere

Hvordan skal vi få flere barn, unge og voksne i aktivitet? Bygger vi riktige anlegg? Vil kommunen bedre rammevilkårene til idretten? Avsettes det tilstrekkelig med areal til å bygge idrettsanlegg og tilrettelagte grønne områder? Vil Sarpsborg kommune satse på idrett/skole prosjektet og andre inkluderingstiltak? Det er noen av spørsmålene vi skal ta for oss.

Kom og delta i debatten! Da er du med og påvirker fremtiden for idretten i Sarpsborg.

 "Politisk debatt om idrett og friluftsliv" - VIP rom Sarpsborg stadion kl 19.00.  Her vil vi invitere de politiske partiene, til debatt om hvordan partiene ser på idrett og friluftsliv. Her kan man få viktige innspill til hvilket parti man skal velge mandag 9 september.  Debattleder er Lars-Erik Rolstad

Spørsmål til Idrettsrådet?

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Derfor bør ditt idrettslag prøve Smart Idrettsmat:

 • Rabatterte produkter
 • Enkel bestilling
 • Gratis rådgivning
 • Smarte oppskrifter
 • Direkte levering
 • Gratis utlån av kjøleskap

Gå inn på idrettsforbundets side om Smart Idrettsmat

Pål Tønnesen er styreleder

Leder for Sarpsborg Idrettsråd er Pål Tønnesen, fra Skjeberg Sport. Vi ønsker Pål lykke til med det svært viktige arbeidet med å jobbe for Sarpsborgsidrettens 17000 medlemmer, og gledelig nok gikk Pål på en ny 2-årsperiode på årsmøtet 2018!

 

Borg Cricketlag

Nå har vi en Cricket-klubb i Sarpsborg!  Cricket er en idrett, som er i stor vekst, og i Oslo spilles det full serie i 4 divisjoner! Nå er det feks flyktninger fra Afghanistan og Syria som er i full gang med treninger i Dumpa, og i Sarpsborghallen. Vi håper at det skal bli Dumpa som blir fast Cricketbane, i det vi håper blir Sarpsborg Idrettspark og aktivitetspark

Årsmøte 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SARPSBORG  IDRETTSRÅD

Onsdag 11. mars 2020  Sarpsborg Rådhus, Bystyresalen

Kl 1830 Årsmøtet settes.  

Velkommen. v/ Pål Tønnesen, leder

 1. Godkjenne frammøtte representanter
 2. Velge dirigent og protokollfører
 3. Velge to representanter til å underskrive protokollen
 4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 5. Behandle årsberetning for 2019
 6. Behandle revidert regnskap for 2019
 7. Behandle forslag til Årsplan 2020          
 8. Behandle evt innkomne forslag 

         Med bakgrunn i Norges idrettsforbunds lovendringer fremmer styret følgende: 
            a. Styret gis fullmakt til å justere idrettsrådets lov iht Norges Idrettsforbunds lovnorm
            b. Årsmøtet vedtar ny skala for antall representanter som idrettslag kan stille med på
                idrettsrådets årsmøte (§ 15,2b)
            c. Årsmøtet vedtar detaljer i § 16 angående antall styremedlemmer og valgperiodens varighet
            Saksutredning og forslag til vedtak legges ut med sakspapirene
         9.   Vedta budsjett for 2020

        10. Valg

 Etter årsmøtet blir det informasjon om NM-veka 2021 og om viktig søknadsfrister ol.
Representant fra Utvalg for kultur og oppvekst vil hilse årsmøtet.

 NB!! Forslag til årsmøtet må være idrettsrådet i hende senest 26. februar

SAKSDOKUMENTER legges ut på www.sarpsborgidretten.com   senest 4 . mars

   Antall representanter fra idrettslagene:

Under 100 medlemmer - 2 representanter

100 - 249   medlemmer  -3 representanter

250 -499    medlemmer  - 4 representanter

over  500 medlemmer   - 5 representanter

Representantene skal etter NIFs lov være fylt 15 år, være medlem i laget og være valgt på lagets årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.Representasjonen skal være sammensatt (kjønnsmessig) iht NIFs lov § 2-4(som sier at ved 2-3 repr skal begge kjønn være representert, ved 4 eller flere minst 2 av hvert kjønn). Ved store forskjeller i kjønnsfordelingen i medlemsmassen kan Norges Idrettsforbund gi
dispensasjon (i forkant). Årsmøtet kan godkjenne forskjeller i kjønnsbalansen ved plutselig oppdukkende forhold der laget ikke rekker å gjøre nødvendig innkalling av andre representanter. Registrering ved fremmøte (ingen forhåndspåmelding)

 

DUMPA, møteplass og aktivitetspark. ble åpnet 2 nov.

HER KAN DU FØLGE PROSJEKTET, PÅ FACEBOOK. Her er det også lett å følge med på åpningstider: 

https://www.facebook.com/Dumpa-Aktivitetspark-Sarpsborg-289276938686661/?modal=admin_todo_tour

Vi utvider derfor åpningstidene fra og med førstkommende søndag (1desember)
Mandag 12-14
Tirsdag   9-12
Torsdag 14-17
Fredag   17-20
Lørdag   14-17 
Søndag 14-17

Hjelp oss gjerne å spre det glade budskap🙂Dersom det skulle skje noe endringer i åpningstider osv.,
Så finner du de til enhver tid i gruppa «Dumpa aktivitetspark sarpsborg» på Facebook.

Idrettsrådet, i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Sarpsborg Bandyklubb har nå åpnet  Dumpa Aktivitetspark og møteplass, i området rundt stadion. Både i Dumpa, ved skateparken, og på kunstisflaten, håper vi å kunne skape aktivitet, og møteplasser for Sarpsborgs befolkning. Plasseringen er unik, rett ved skoler, barnehager og bare noen få hundre meter fra byens torg.Det er bla annet åpnet en  joggeløype.. Der blir det merket løyper, ganske likt som det vi ser i Kulåsparken. Og  Volleyballbane, som også kan brukes til fotballtennis. (Senkbart nett), er også ferdig Så har vi fått anlagt Østfolds første Cricketbane. Videre ryddes det nå i området. Krakker er allerede blitt plassert ut. Kom og ta dere en titt!

Kirkens bymisjon har åpent flere dager i uka, med sitt "Skattkammer", hvor alle kan få låne idretts-og friluftsutstyr fra de gamle brakkene.

Nyttig tur til Groruddalen !

Befaringstur til Grorudddalen: 8.mai arrangerte idrettsrådet busstur til Groruddalen. Deltagerne var fra Ungdommens bystyre, elevrådet på Kruseløkka, idrettslagene SFK, Sarpsborg 08 og Sarpsborg Bandyklubb, kommunen,Kirkens bymisjon og representanter fra  politiske partier. Alt med tanke på å gi oss inspirasjon til vårt prosjekt  "Dumpa aktivitetspark". Vi fikk en suevren guiding rundt Grorud, en av de fire bydelene som er inne under den store satsingen som kalles Grorudalsatningen. Hittil har dette kostet utrolige 1,6 milliarder, men har gjort bydelene meget tiltalende, pluss at stolthetene over å bo der, har økt betraktelig. Videre ligger det nå utrolig mange tilbud, lett tilgjengelig for alle som bor i bydelene. Vi så på parker, bekker som var åpnet opp, store idrettslag, skisytterarena,gangstier, nærmiljøanlegg osv. F.eks var det treningsmuligheter inne i mørke, triste tuneller.

Vi dro også innom Krigsskolen, hvor vi så på en militær hinderløype, som også kan være interessant i Dumpa.

Så gikk bussen til Mysen, hvor vi så på Måsan Aktivitetspark, beliggende midt i byen.Tiltalende anlegg som inspirerer til bevegelse og en mulighet til å møtes, sosialt.

Godt årsmøte 2019.

Årsmøte 2019

ÅRSMØTE 2019 for Sarpsborg Idrettsråd:

Et godt gjennomført årsmøte 2019. Først var det info og innlegg av storhopperen Per Bergerud som ga oss god info om årets Orienterings-VM, som har Sarpsborg som vertskapsby. Det forventes deltagere fra 50 land, med ca 350 løpere. Pluss 4-5000 som vil løpe daglige publikumsløp. Dette blir stort! Dato for VM, er 12-17 august! Så var det Eric Müller som ga oss info om VIken, pluss info om storsatsing på idrettsanlegg både i Sarpsborg og Fredrikstad. Selve årsmøtet ble åpnet av en engasjert styreleder Pål Tønnesen , før årsmøtet ble trygt loset i havn av gamleordføreren, Jan Engsmyr. Møtet ble avsluttet av utvalgsleder Therese Thorbjørnsen, som ga oss et flott innlegg om hvilke utfordringer både idretten og kommunen har, slik at absolutt alle kan få delta i idretten.

Hvem sitter i Idrettsrådets styre? Trykk "Viktig informasjon/Kontakt oss" øverst til høyre for å se samensetningen av nytt styre

SARPSBORGGALLAEN 2019

 

SARPSBORG-GALLAEN 2019 ble en suksess! Med nesten 500 festkledde i salen.

Topp artister, mange spennende priser, herlig husband,og idrettslig opptreden av bryter Per Anders Kure fra Turn&Il National og HIp Hop-danser Nadja Buric fra Sarpsborg Danseklubb .

Gallaen ble ledet trygt gjennom av Ida Marie Vatn fra TV2, sarping fra Hafslundsøya.

Årets idrettsstipend ble delt mellom Per Anders Kure fra Brytegruppa i National, og Anniken Sælid, karateutøver fra Sentrum Kampsport.

Begge fikk 10000,- hver til sin videre satsing.

Æresprisen gikk til Øivind Skjelle fra Tune IL og Sarpsborg 08, for sin utrettellige innsats for samarbeid, og store innsats på anleggsiden både i Tune IL, og de siste årene på Sarpsborg stadion.

Dere kan se hele gallaen på sa.no. Ligger som video.

Inkludering i idrettslag

Vi er jo deltager i NIF sitt prosjekt som kalles "Inkludering i idrettslag". Her er søknadsskjemaene som dere skal bruke, ang. støtte til tiltak for å inkludere innvandrerungdom, og andre unge som faller utenfor Sarpsborgidretten. Håper klubber og lag tar initiativ til gode prosjekter.

Søknadsskjema 2018 for prosjekter opp til 25000,-

Søknadsskjema 2018 for prosjekter over 25000,-

God deltagelse på møte for brukere av idrettshaller 13 feb

Torsdag 13.FEB  
SANDBAKKENHALLEN
Temaene var:
- Åpningstider/låsing/tilsyn - Oppnevning av brukerkontakt/lagskoordinator for hver hall - Avgifter for trening, arrangement og lager - Kioskdrift og reklame - Bestilling/avbestilling/utleiekalenderen/søknadsfrister
NÅ MÅ EN SAMLET IDRETTSBEVEGELSE VÆRE KONKRETE PÅ VÅRE ØNSKER OG KRAV HVIS SKAL VI FÅ TIL DET VI ØNSKER. Kan vi ta på oss noe ansvar? DET ER DERFOR VIKTIG AT LAGENE MØTER MED PERSONER MED GOD KJENNSKAP TIL HALLEN OG HAR MYNDIGHET PÅ VEGNE AV SITT LAG Kommunen var  representert båpde med politikere og ansatte.

Momskompensasjon? Hva fikk min klubb 2019?

Nå har oversikten kommet, på hva alle klubber fikk i momskompensasjon i 2019

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/e441a877a00e4b94bb4a050f068da477/fylkesvis-pdf.pdf

Trykk på lenken for å finne din klubb.

Mesterskapsvinnere i DIN klubb?

 1.  Husk at alle MESTERSKAPSVINNERE skulle vært  meldt inn til kommunen innen 1.desember!  https://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/mesterskapsvinnere/ . Husk også at klubber og lag innen idretten kan innstille til den prisen som heter FRIVILLIGHETSPRISEN, her må det være mange kandidater innen idretten. Til slutt, er det fullt mulig å melde inn kandidater til KULTURPRISEN. La kommunen få mange kandidater fra idretten

  ANG LAM!  Nå er alle tildelingsbrevene sendt ut til klubben ang LAM-midler. Vi har nå delt ut nesten 4 millioner kroner til klubber og  i Sarpsborg.

Fristen for å søke LAM-midler var 15 september 2019!

Fristen for å søke LAM-midler, var 15 september!

TRYKK HER FOR SØKNADSSKJEMA LAM-19

Les deg opp om LAM milder

Summen til Sarpsborgs klubber og lag. 

 Nå er det klart hvor mye penger hver kommune får i LAM-ordningen. LAM står for Lokale AktivitetsMidler, og er en direkte kontantinnsprøyting til hvert av idrettslagene.

Alt er et resultat av overskuddet i Norsk tipping.

Oversikten fra NIF viser at lagene i Sarpsborg kommune vil bli tildelt

3.991 003,- i 2019. Det er idrettsrådene i hver kommune som står for gjennomføringen av fordelingen av disse midlene.

Antallet er basert på at det bor 9562 sarpinger i alderen 6-19 år

Følg oss på facebook.

Tilskudd til medlems-og treningsavgift 2020

Husk ordningen, rundt den millionen som bystyret bevilget til medlems-og treningsavgift.

Alle klubber, lag og foreninger kan søke. Maks-sum pr. medlem er 3000,-

Lenke til aktuell side på sarpsborg.com

Samordnet registrering hadde frist 30 april.

Frist for samordnet registrering 2019 er 30 april. Viktig info!

Husk at alle klubber skal ha levert inn tall til samordnet registrering. Og fristen er nå 30 april.

Dette gjør dere på klubbadmin.no

Medlemslister, kontaktinfo, og annen info, er grunlaget, når vi skal fordele ut midler utover 2019.

Les deg opp på linken over

Kommunalt fond til idrettsanlegg

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi tilsagn om investeringstilskudd til bygg, anlegg, faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen. Foreninger og lag, med ideelle formål kan søke. Søknadsfrister er 31.03. og 30.09.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Robin Bråthen, e-post:  eller Marit Pedersen, 406 20 722.

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.

Kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg

Idrettslag kan søke om kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg. Tilskudd gis til tiltak som fremmer utendørs fysisk aktivitet for barn og ungdom. Søknadsfrist er 31.3.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Robin Bråthen  eller Marit Pedersen, 406 20 722

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.