Velkommen til LEDERMØTE 22 okt

Sarpsborg idrettsråd inviterer alle IL, klubber og lag til året LEDERMØTE 2020.

Hvor: Adm bygg Sarpsborg stadion

Når: Torsdag 22 oktober kl 18.30-20.30

I år skal vi bl annet lage ny "Sarpsborgidrettens handlingsplan for 2021-2024"
Her kommer Sille Solberg, rådgiver fra "Viken Ungt entrepenørskap", og hjelper oss med å få impulser fra dere inn i planen.
Viktig at klubbene er representert, slik at dere kan være delaktig i hvordan sarpsborgidretten skal utvikle seg videre. Viderer vil vi behandle anleggsplanen Den legger jo grunnlaget for hvilke anlegg som vil bli prioritert.

Trykk her for innkalling og program 

Her er den 4-årige planen som skal rulleres

Søk LAM-midler 2020 ! Frist er 15 sept

Så nærmer det seg søknadsfrist for årets LAM-tildeling. Den er 15 september. Søknad sendes til oss i idrettsrådet på epost sir@sarpsborg.com. 

 Nå er det klart hvor mye penger hver kommune får i LAM-ordningen. LAM står for lokale aktivitetsmidler, og er en direkte kontantinnsprøyting til hvert av idrettslagene. Alt er et resultat av overskuddet i Norsk tipping. Oversikten fra NIF viser at lagene i Sarpsborg kommune vil bli tildelt 4.038.000,- i 2020. Det er idrettsrådene i hver kommune som står for gjennomføringen av fordelingen av disse midlene.

Men i dette spesielle året, med utfordringer rundt korona, ble det allerede i våres delt ut ca 66% av midlene. Dette er midler som allerede er kommet inn på ILs konto. Denne fordelingen ble gjort sentralt, og ble basert på medlemstall. Forskuddet er beregnet ut fra 66% av tildelingen i fjor.

Så totalsummen vi da skal fordele denne høsten, er 1.577.746,-

Her kan du lese om ordningen, fra NIF sine sider: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/

Her er søknadsskjema for 2020

 

IDRETTSLAGSKONTAKT? Søk på midler

SØK OM MIDLER TIL IDRETTSLAGSKONTAKT

Sarpsborg  idrettsråd ønsker å ta et grep for å styrke mulighetene for barn og unges deltagelse i aktivitet, men ikke minst støtte idrettslagene, slik at de lykkes i sitt samfunnsarbeid i en krevende tid. I disse utfordrende tider rundt korona, får vi mange telefoner fra klubber som er usikre på hvordan man skal kunne opprettholde den aktiviteten de hadde før idretten ble lokket ned. Derfor setter vi i gang tiltak der idrettslag kan søke om etablering av idrettslagskontakt. Målsettingen med idrettskontakten er at de skal jobbe som brobygger mellom idrettslag og hjemmet og sikre at flere barn og unge får mulighet til deltagelse i idrettslaget aktiviteter, slik at klubben igjen kan komme tilbake til en så vanlig hverdag som mulig.

Idrettslag i Sarpsborg som er tilknyttet NIF kan nå søke om tilskudd til idrettslags-kontakt i idrettslaget.

Formålet med tilskuddet er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget. 

Tilskuddet er på kr 10 000 ,-pr idrettskontakt. Midler til idrettskontakt er øremerkede midler fra Sarpsborg Idrettsråd, som kun kan benyttes til dette formålet. Det kan søkes om flere idrettskontakter til hver klubb. Idrettslaget har ikke anledning til å omdisponere midler og skal gå uavkortet til idrettskontakt. Midler som ikke benyttes skal tilbakeføres Sarpsborg Idrettsråd.

Søknad skal sendes inn fra idrettslagets styre. 

Tilskuddet utbetales til hovedlagets konto.

NB! SELVE SØKNADEN SKRIVES HELT ENKELT SOM ET WORD-DOKUMENT, og legg ved med som vedlegg.

Trykk her for mer info om IDRETTSLAGSKONTAKT

Hurra, på mandag 17 aug åpnet kommunale haller!

Etter gode møter med kommunen, ÅPNES idrettshaller, gymsaler og Sparta Amfi opp for idrettslag fra mandag 17 august!💙 De tildelte treningstidene, som ble avklart før sommeren, ligger hele tiden tilgjengelig på lenken under. Mer info om smittevernsregler osv, vil bli sendt ut til dere i klubber og lag i løpet av morgendagen. Videre har jo hvert særforbund utarbeidet egne regler.👍Husk å respektere alle regler, sånn at ikke kommunen må vurdere å stenge for idretten igjen.

MEN viktig å følge de kommunale retningslinjene, klikk dere inn på linken, og les dere opp! Husk også at særforbund har gitt ut egne retningslinjer for DIN spesifikke  idrett.

Retningslinjer for bruk av idrettshaller

Treffes på mobil og e-post

Sarpsborg  Idrettsråds administrasjon følger de anbefalte retningslinjene som Norges Idrettsforbund har sendt til sine ansatte. Dette medfører at vi i større grad vil benytte hjemmekontor. I utgangspunktet vil vi operere med vanlige «åpningstider» selv om vi nå i stor grad vil operere som et hjemmekontor. MEN vi er selvsagt å treffe på både telefon og e-post.

Pål Tønnesen er styreleder

Leder for Sarpsborg Idrettsråd er Pål Tønnesen, fra Skjeberg Sport. Vi ønsker Pål lykke til med det svært viktige arbeidet med å jobbe for Sarpsborgsidrettens 17000 medlemmer, og gledelig nok gikk Pål på en ny 2-årsperiode på årsmøtet 2020!

 

Alt om støtteordninger, brosjyre for 2020

Vi har prøvd å lage en informativ brosjyre, med nyttig info om hvor man skal søke om midler, og hvor dere finner skjemaer ol. Håper dette kan hjelpe dere rundt i våre 88 klubber. Denne gjelder for 2020.

Her kan du laste ned brosjyren for 2020

 

Vi har kontorer ved Sarpsborg stadion.

Velkommen!

Spørsmål til Idrettsrådet?

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

ALLIDRETTSDAGEN og FRILUFTSLIVETS UKE må avlyses

Allidrettsdagen, og FRILUFTSLIVETS UKE  som skulle vært arrangert lørdag i september, må dessverre avlyses. Vi har hatt tett dialog med kommunen, og det å arrangere en slik dag, hvor det fort kan dukke opp et par tusen glade sarpinger, blir svært utfordrende. Så de som har meldt seg på, kan merke seg at denne datoen igjen er ledig for annen aktivitet for klubben din.

MEN vi kan allerede fortelle at  det blir arrangert en ALLIDRETTSDAG utpå nyåret 2021, da fyller Sarpsborg Idrettsråd 75 år, og flere arrangementer skal gjennomføres. Mer info vil selvsagt komme.

Stolpejakten er igang!

STOLPEJAKTEN 2020 er nå åpnet! Vi har da satt ut 75 nye stolper i områdene sykehuset Kalnes/Stikkaåsen, noen stolper rundt Dumpa/Stadion, og stolper i områdene rundt fossen/Hafslundparken. 

Og hvor finner du kartheftene? Jo på følgende steder:

XXL Stopp, iSarpsborgs lokaler, Quality hotell og Vitus Apotek ved Torget.

I tillegg ligger det hefter i postkassa ved Dumpa, Sarpsborg stadion

Tildelt treningstid i haller, basseng og gymsaler?

Gå inn på lenken, og les den første tildelingen av haller, gymsaler og bassenger for 2020/21

https://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/idrettsanlegg/fordeling-av-treningstid-i-kommunale-anlegg2/

Etter at den andre runde med fordeling blir lagt ut, MÅ  tilbakemeldingsskjemaet  benyttes." (Legges ut i løpet av mai)

Informasjon til alle idrettslag i Sarpsborg kommune om corona!

Informasjon til alle idrettslag i Sarpsborg kommune.

 Sarpsborg kommune gir råd i forbindelse med koronavirus og gjennomføring av ulike arrangementer.

 Kommunen ber idrettslagene lese og sette seg inn i informasjonen som ligger ute på våre nettsider: www.sarpsborg.com/korona

Dere skal også forholde dere til deres egne sentrale forbund/organisasjoner der dette er aktuelt.

 Ved ytterligere spørsmål knyttet til gjennomføring av arrangementer, send en melding til servicetorget@sarpsborg.com eller ring 69 10 80 00 (07.30-15.30).

 Del informasjonen med relevante personer.

Folkehelseinstituttet (FHI) understreker at rådene vurderes fortløpende ut ifra smittesituasjonen. Kommunen oppfordrer derfor alle til å holde seg oppdatert via www.fhi.no 

 Med vennlig hilsen

 Servicetorget

Sarpsborg kommune

Årsmøte 2020

Trykk her for alle papirer til årsmøtet

Trykk her for valgkomiteens innstilling

ÅRSMØTE I SARPSBORG  IDRETTSRÅD ble gjennomført.

Onsdag 11. mars 2020  Sarpsborg Rådhus, Bystyresalen

PROTOKOLL BLIR LAGT UT HER, NÅR UNDERSKREVET.

 

Følg oss på facebook.

DUMPA, Møteplass og Aktivitetspark !

HER KAN DU FØLGE PROSJEKTET, PÅ FACEBOOK. Her er det også lett å følge med på åpningstider: 

https://www.facebook.com/Dumpa-Aktivitetspark-Sarpsborg-289276938686661/?modal=admin_todo_tour

Hjelp oss gjerne å spre det glade budskap.
Så finner du de til enhver tid i gruppa «Dumpa aktivitetspark sarpsborg» på Facebook.

Idrettsrådet, i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Sarpsborg Bandyklubb har nå åpnet  Dumpa Aktivitetspark og møteplass, i området rundt stadion. Både i Dumpa, ved skateparken, og på kunstisflaten, håper vi å kunne skape aktivitet, og møteplasser for Sarpsborgs befolkning. Plasseringen er unik, rett ved skoler, barnehager og bare noen få hundre meter fra byens torg.Det er bla annet åpnet en  joggeløype.. Der blir det merket løyper, ganske likt som det vi ser i Kulåsparken. Og  Volleyballbane, som også kan brukes til fotballtennis. (Senkbart nett), er også ferdig Så har vi fått anlagt Østfolds første Cricketbane. Videre ryddes det nå i området. Krakker er allerede blitt plassert ut. Kom og ta dere en titt!

Kirkens bymisjon har åpent flere dager i uka, med sitt "Skattkammer", hvor alle kan få låne idretts-og friluftsutstyr fra de gamle brakkene.

Inkludering i idrettslag

Vi er jo deltager i NIF sitt prosjekt som kalles "Inkludering i idrettslag". Hvis din klubb har gode prosjekter, ta kontakt med oss! Ring Ole-Henrik på telefon 90679140, for mer info. ang. støtte til tiltak for å inkludere innvandrerungdom, og andre unge som faller utenfor Sarpsborgidretten. Håper klubber og lag tar initiativ til gode prosjekter.

Husk ordningen, rundt den millionen som bystyret bevilget til medlems-og treningsavgift.

Alle klubber, lag og foreninger kan søke. Maks-sum pr. medlem er 3000,-

Lenke til aktuell side på sarpsborg.com

Tilskudd til medlems-og treningsavgift 2020

Frist for samordnet registrering 2019 er 30 april. Viktig info!

Husk at alle klubber skal ha levert inn tall til samordnet registrering. Og fristen er nå 30 april.

Dette gjør dere på klubbadmin.no

Medlemslister, kontaktinfo, og annen info, er grunlaget, når vi skal fordele ut midler utover 2019.

Les deg opp på linken over

Kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg

Idrettslag kan søke om kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg. Tilskudd gis til tiltak som fremmer utendørs fysisk aktivitet for barn og ungdom. Søknadsfrist var 31.3.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Robin Bråthen  eller Marit Pedersen, 406 20 722

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.

Samordnet rapportering

Husk at fristen på Samordnet rapportering er 30 april, selv om din klubb event ikke har fått gjennomført årsmøte.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/pliktig-rapportering-av-medlemsopplysninger/?fbclid=IwAR0xn6dyR5rF9dhdxJvbzscA5KBOMsN39LjsL-Mh-01KYPQfozwNEgJtJXY

Lykke til! Svært viktig å rapportere inn tallene, dette er tallene som blir lagt til grunn for flere av idrettens støtteordninger, bl annet LAM-tildelingen

Kommunalt fond til idrettsanlegg

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi tilsagn om investeringstilskudd til bygg, anlegg, faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen. Foreninger og lag, med ideelle formål kan søke. Søknadsfrister er 31.03. og 30.09.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Robin Bråthen, e-post:  eller Marit Pedersen, 406 20 722.

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.