Info-brosjyre om støtteordninger i 2018.

Vi har prøvd å lage en informativ brosjyre, med nyttig info om hvor man skal søke om midler, og hvor dere finner skjemaer ol. Håper dette kan hjelpe dere rundt i våre 88 klubber.

Trykk her for å åpne info-brosjyren

Fristen for å søke LAM-midler var 15 september!

Husk at, som vanlig, fristen for å søke LAM-midler, er 15 september!

TRYKK HER FOR SØKNADSSKJEMA LAM-18

Les deg opp om LAM milder

Summen til Sarpsborgs klubber og lag. 

 Nå er det klart hvor mye penger hver kommune får i LAM-ordningen. LAM står for Lokale AktivitetsMidler, og er en direkte kontantinnsprøyting til hvert av idrettslagene. Alt er et resultat av overskuddet i Norsk tipping.

Oversikten fra NIF viser at lagene i Sarpsborg kommune vil bli tildelt

3.921 003,- i 2018. Det er idrettsrådene i hver kommune som står for gjennomføringen av fordelingen av disse midlene. Antallet er basert på at det bor 9562 sarpinger i alderen 6-19 år

 

 

Vi er å treffe i sentrum

Spørsmål til Idrettsrådet?

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Derfor bør ditt idrettslag prøve Smart Idrettsmat:

  • Rabatterte produkter
  • Enkel bestilling
  • Gratis rådgivning
  • Smarte oppskrifter
  • Direkte levering
  • Gratis utlån av kjøleskap

Gå inn på idrettsforbundets side om Smart Idrettsmat

Pål Tønnesen er styreleder

Leder for Sarpsborg Idrettsråd er Pål Tønnesen, fra Skjeberg Sport. Vi ønsker Pål lykke til med det svært viktige arbeidet med å jobbe for Sarpsborgsidrettens 17000 medlemmer, og gledelig nok gikk Pål på en ny 2-årsperiode nå på årsmøtet 2018!

 

Borg Cricketlag stiftet!

Nå har vi en Cricket-klubb i Sarpsborg!  Cricket er en idrett, som er i stor vekst, og i Oslo spilles det full serie i 4 divisjoner! Nå er det feks flyktninger fra Afghanistan og Syria som er i full gang med treninger i Dumpa, og i Sarpsborghallen. Vi håper at det skal bli Dumpa som blir fast Cricketbane, i det vi håper blir Sarpsborg Idrettspark og aktivitetspark

SARPSBORGGALLAEN lør 19.jan 2019!

  1. Tenk at det nå faktisk igjen nærmer seg ny SARPSBORGGALLA 2019! Og igjen er det mulighet for at alle klubbene får to billetter gratis!
  2. På gallaen vil idrettsrådet dele ut våre to tradisjonelle priser;
    Sarpsborg Idrettsråds Æresbevisning og Idrettsrådets Idrettsstipend.

1. «Æresbevisningen" tildeles  personer med lang og fortjenestefull innsats for Sarpsborgidretten». (plakett)


2. «Idrettsstipendet" tildeles enkeltutøvere eller lag som gjennom resultater, aktiv deltakelse eller i forbindelse med idrettsutdanning har gjort seg fortjent til en støtte til videre satsing.»

Stipendet er nå på 20000 kr (kan deles på flere)

Send inn kandidater til oss på ohan@sarpsborg.com innen 1.desember

OG husk at alle de i klubben som fortjener en plakett som mesterskapsvinner, må meldes direkte inn til kommunen på www.sarpsborg.com

Idrettsrådet er nå godt igang med å opprette en Sarpsborg Aktivitetspark, i området rundt stadion. Både i Dumpa, ved skateparken, og på kunstisflaten, håper vi å kunne skape aktivitet, og møteplasser for Sarpsborgs befolkning.

Plasseringen er unik, rett ved skoler, barnehager og bare noen få hundre meter fra byens torg.

Det lages i disse dager en joggeløype, som lysløypegjengen hjelper oss med. Der blir det merket løyper, ganske likt som det vi ser i Kulåsparken. Og  Volleyballbane, som også kan brukes til fotballtennis. (Senkbart nett), er også ferdig Så har vi fått anlagt Østfolds første Cricketbane.

Krakker er allerede blitt plassert ut.

Stolpejakten 2018 !

Vi er godt igang med  årets STOLPEJAKT.

Husk at våre stolper står ute helt til 31.12.18!

I år plasserer vi ut 95 stolper i varierte områder i Sarpsborg. I år i områdene Grålum/Vister, Sandbakken og Varteig.

Kart kan hentes på på følgende steder: Sarpsborgkontoret (iSarpsborg), XXL Stopp, Servicetorget Rådhuset, Actin Stasjonsbyen, Spenst Skjebergsenteret, Sats Storbyen, G-Sport Amfi Borg, Quality Hotel og Inspiria.! Velkommen!

 

Tildeling av haller og gymsaler for 2018/19.

Her er info, angående den endelige tildelingen av haller/gymsaler og basseng. Dette er fra utleiekonoret:

Det vises til søknad om fast treningstid for sesongen 2018-19, hvor endelig treningstid er publisert på kommunens hjemmeside. Det er flere som ikke har levert tilbakemeldingsskjema og vi sender derfor en påminnelse nå på dette.

NB!! Vedlagt følger link til tilbakemeldingsskjema som MÅ fylles ut og returneres, hvis ikke dette er oss i hende senest 28.5-18 kl 12.00 anser vi tildelt treningstid som frigjort.

http://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/idrettsanlegg/sesongleie-av-idrettsanlegg2/

 Event spm, kontakt Utleiekontoret ved Servicekontoret

 Enhet kommunikasjon og service

Sarpsborg kommune

www.sarpsborg.com

 

Inkludering i idrettslag

Vi er jo deltager i NIF sitt prosjekt som kalles "Inkludering i idrettslag". Her er søknadsskjemaene som dere skal bruke, ang. støtte til tiltak for å inkludere innvandrerungdom, og andre unge som faller utenfor Sarpsborgidretten. Håper klubber og lag tar initiativ til gode prosjekter.

Søknadsskjema 2018 for prosjekter opp til 25000,-

Søknadsskjema 2018 for prosjekter over 25000,-

 

Positivt årsmøte 2018 trygt gjennomført

Sarpsborggallaen 2018 !

Sarpsborggallaen 2018 ble arrangert lørdag 27 jan.

Her delte idrettsrådet ut våre to priser:

Æresbevisningen gikk til Juan Guillermo Lopez Salas fra Sarpsborg karateklubb.

Idrettstipendet på kr.20000,- gikk til Jens Holm fra Sarpsborg Roklubb.

I tillegg ble alle 24 mesterskapsvinnere tildelt plakett.

Vil også nevne Skjeberg Turn og Sarpsborg Danseklubb, Evolution, som hadde to fantastisk flotte opptredener på gallaen. Og salen var nesten helt full.

PS! På bildet ser vi også Ole Heieren Hansen fra Sarpsborg 08, som mottok prisen Årets sarping

 

Momskompensasjon? Hva fikk min klubb?

Nå har oversikten kommet, på hva alle klubber vil få av momskompensasjon.

Gå inn på saken, finn din klubb på oversikten i bunn av artikkelen

Her er saken om momskompensasjon fra NIF

 

Tilskudd til medlems-og treningsavgift 2018-2019

Husk ordningen, rundt den millionen som bystyret bevilget til medlems-og treningsavgift.

Alle klubber, lag og foreninger kan søke. Maks-sum pr. medlem er 3000,-

Lenke til aktuell side på sarpsborg.com

 

 

 

Utleiekalenderen 2018/2019 ?

Her er lenken til utleiekalenderen!

Trykk på linken, for å få en fullstendig oversikt over tildelt treningstid.

Husk at det også er mulig å søke på enkelt-timer som eventuelt er ledig

LEDERMØTE 22 okt. i Sandbakkenhallen.

LEDERMØTE høsten 2018, ble gjennomført 22.okt i nybygde Sandbakkenhallen. ca 25 klubber dukket opp, og hørte om følgende:

1. Marit Sørensen: Hvordan Skjeberg Turn trives, og om det å drive klubben nå i ny hall.

2. Daglig leder i Olympiatoppen Øst, Erling Strand, informerte om etableringen av avdelingen.

3. Kjell Einar Andersen informerte, og det ble diskutert rundt prioriteringer rundt året spillemiddelsøknader, og også anleggplanen for 2018-2021.

Videre var det generell info fra Ole-Henrik Andersen, om tilskuddsordninger og annet. Til slutt var det en befaring rundt i den flotte nye hallen

Trykk her for sakslisten

 

En stor ressurs i vårt styre er borte.

Vårt styremedlem Cato Falkensten gikk plutselig bort 7. juli, kun 52 år gammel. En stor ressurs innen Sarpsborgidretten er borte.
Cato har vært i idrettsrådets styre siden 2013. Han har vært aktiv innen flere idretter, og spesielt fotball og ishockey. I mange år har han også hatt verv innen ishockey og kunstløp, samt vært styreleder i Turn & IL National.
Varamedlem Henrik Biørnstad overtar som styremedlem fram til første årsmøte.

Samordnet registrering hadde frist 30 april.

Frist for samordnet registrering 2018 er 30 april. Viktig info!

Husk at alle klubber skal ha levert inn tall til samordnet registrering. Og fristen er nå 30 april.

Dette gjør dere på klubbadmin.no

Medlemslister, kontaktinfo, og annen info, er grunlaget, når vi skal fordele ut midler utover 2018.

Les deg opp på linken over

KULÅSJOGGEN HVER MAN KL 18.30

KULÅSJOGGEN hver mandag. Start ved amfiet i byens vakre park.NB! Hver mandag vil Kulåsjoggen arrangeres av SIL friidrett.

Tidtaking tilbys de som ønsker. Distansene er : 2,6 km eller 5,2 km.

Bruk Kulåsjoggen til en treningsøkt med laget ditt! Prøv å få med foreldrene også. BVli en fast jogger!

Tilskuddsordninger for idrettslag Fristen var 1.april

Husk at fristen for å søke midler fra kommunen, er 1.april!

Viktig at klubben allerede nå, har medlemslister klare. Og at klubbstyre går bredt ut i klubben, og ser om det kan være prosjekter det kan søkes midler. Gå inn på lenken under, og les deg opp.

PS! Ang å kunne søke om støtte til kurs: Du kan søke om kurs gjennomført fra 1.4.17! Dette er innunder ordningen som heter: Tilskudd til mindre aktiviteter i regi av lag og foreninger

PS! Ang medlemstøtte, sier ikke retningslinjene at de skal være bosatt i kommunen.Men skjemaet sier dette...

TRYKK HER FOR INFO OM ORDNINGEN!

https://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/#open-accor=tilskudd-til-rusforebyggende-arbeid

 

 

Kommunalt fond til idrettsanlegg

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi tilsagn om investeringstilskudd til bygg, anlegg, faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen. Foreninger og lag, med ideelle formål kan søke. Søknadsfrister er 31.03. og 30.09.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Tore Stensrud, tlf: 982 08 125, e-post:  eller Marit Pedersen, 406 20 722.

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.

Kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg

Idrettslag kan søke om kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg. Tilskudd gis til tiltak som fremmer utendørs fysisk aktivitet for barn og ungdom. Søknadsfrist er 31.3.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Tore Stensrud, tlf: 982 08 125 eller Marit Pedersen, 406 20 722

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.