En levende nærmiljøskole

Alvimhaugen barneskole

Vi er i startfasen med et svært spennende prosjekt, hvor vi skal samarbeide med Alvimhaugen skole. Her vil vi bidra, slik at skolen skal kunne bli et levende og åpent senter for hele området.

Skolen har en stor andel innvandrere, som vi da håper kan bli en del av byen vår. Mer info vil komme etter sommeren

Sparta på besøk på Alvimhaugen

Vi i Idrettsrådet bidrar rundt et nærmiljøprosjekt som skal gjøre Alvimhaugen skole til en Åpen skole, med den hensikten å gi barna i området en meningsfull fritid! Skolen jobber med flere prosjekter, hvor skolen skal ha åpent langt utover kvelden.

Med hjelp av en positiv rektor, og flotte ansatte, hadde vi fått ordnet gratis inngang til Sarpsborg 08-Tromsø. Vi fikk flott hjelp av FK Sparta Sarpsborgs A-lagsspillere som først ga barna på skolen noen timers fotballltrening på den flotte nyåpnede kunstgressbanen i skolegården. Så gikk ferden mot stadion, hvor alle fikk billett, og også 08-lue. Også takk til Sarpsborg 08, som bidrar, slik at elever som kanskje ellers ikke får vært på kamp, kan ta del av en tippeligakamp!